STICHTING CULTUREEL NISPEN

Nispen Inspireert! 2022: Spiegel van de tijd

20 februari 2022 In de dorpskern van Nispen staat al eeuwenlang een kerk. De plek waar parochianen samen komen om momenten van vreugde en verdriet met elkaar te delen. Het huidige gebouw werd in 1931 in gebruik genomen. Een nieuwe en grotere kerk voor de parochie in een tijd waarin het ´rijke roomse leven´ een onlosmakelijk onderdeel vormde van de dorpsgemeenschap. Zo´n 90 jaar later staat het kerkgebouw aan de vooravond van een transformatie. Niet langer enkel als plaats van samenkomst om het geloof te belijden maar ook als een multifunctioneel centrum voor organisaties en inwoners. De nieuwe centrale locatie voor het houden van uiteenlopende verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten en om verbindingen te leggen en te bevorderen tussen de bewoners van Nispen. Vanwege deze veranderende bestemming van het gebouw, die ook als een metafoor voor veel andere veranderingen in de afgelopen decennia gezien kan worden, hebben we voor de zesde editie van Nispen Inspireert! gekozen voor het thema ‘Spiegel van de tijd’. Twee weekenden met activiteiten In de weekenden van 10-11- en 17-18 september 2022 gaan wij rond dit thema verschillende activiteiten organiseren. Centraal staat daarbij een expositie van kunstwerken van Nispenaren en oud-Nispenaren in de H. Maria Hemelvaartkerk in het dorp. Naast deze tentoonstelling gedurende twee weekenden, ontwikkelen we een randprogramma met diverse culturele uitingen en aandacht voor lokaal cultuurhistorisch erfgoed. Onderdeel van het programma vormen in ieder geval ook een kunstmarkt en een gedichtenwedstrijd. Meer informatie hierover volgt nog. Tevens zal er - net als bij de voorgaande edities - een gezamenlijk tijdelijk kunstwerk met de inwoners van het dorp worden gecreëerd. Dat wordt tijdens de start van Nispen Inspireert! onthuld. Ook de leerlingen van basisschool De Linde betrekken we projectmatig bij Nispen Inspireert! Over ‘Spiegel van de tijd’ Met het thema ‘Spiegel van de tijd’ staan we stil bij de veranderende bestemming van de H. Maria Hemelvaartkerk als metafoor voor veranderingen in de maatschappij door de jaren heen. De wijzigingen in het gebruik van het gebouw maar ook het ex- en interieur ervan, vormen een spiegel van de tijd. Daarmee ligt tevens de link met kunst. Kunst vormt vaak een weergave van hoe kunstenaars de tijd waarin zij leefden en leven op zich in laten werken en, bewerkt vanuit hun eigen individuele invalshoek, weer uit hun handen laten stromen. In die zin is een kunstwerk een spiegel van een bepaalde tijd. Afhankelijk van het vermogen van de kunstenaar kan zelfs iets van de tijdgeest oplichten in een kunstwerk. Doordat (beeldende) kunst vaak langere tijd bewaard blijft, kunnen we ook nu nog steeds genieten van hoe in vroeger tijden mensen in kunstwerken hun tijd spiegelden. En op die manier zijn we in staat om aan de hand van die kunstwerken de ontwikkelingen af te lezen die zich in onze maatschappij hebben voorgedaan. Samen maken we er iets moois van Net zoals vorige keren zoeken we voor het festival ook weer samenwerking met zoveel mogelijk Nispense verenigingen. Juist door elkaar aan te vullen en afstemming te zoeken kunnen we als Nispen een mooi totaalprogramma voor de twee weekenden opstellen wat het nodige publiek kan trekken. Wil je met je vereniging een bijdrage leveren aan het programma met een activiteit? Laat het ons weten! Je kunt daarvoor contact opnemen met onze stichting via de telefoon of e-mail (zie onderaan). Denkers en doeners gevraagd! Uiteraard kunnen wij daarnaast ook altijd mensen gebruiken die mee willen denken en doen bij de voorbereiding of willen helpen tijdens het evenement. Heb je goede ideeën voor ons festival? Of ben je niet zo’n denker maar meer een doener? Alle hulp is welkom! Uiteraard mag je ook de bestuursleden van onze stichting benaderen als je eerst wat meer wilt weten over de hulp die wordt gevraagd. Meld je aan of vraag meer informatie via tel. 06 – 108 268 45 of via info@cultureelnispen. Op www.cultureelnispen.nl vind je meer informatie over onze stichting.
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Nispen Inspireert! 2022: Spiegel van de tijd

20 februari 2022 In de dorpskern van Nispen staat al eeuwenlang een kerk. De plek waar parochianen samen komen om momenten van vreugde en verdriet met elkaar te delen. Het huidige gebouw werd in 1931 in gebruik genomen. Een nieuwe en grotere kerk voor de parochie in een tijd waarin het ´rijke roomse leven´ een onlosmakelijk onderdeel vormde van de dorpsgemeenschap. Zo´n 90 jaar later staat het kerkgebouw aan de vooravond van een transformatie. Niet langer enkel als plaats van samenkomst om het geloof te belijden maar ook als een multifunctioneel centrum voor organisaties en inwoners. De nieuwe centrale locatie voor het houden van uiteenlopende verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten en om verbindingen te leggen en te bevorderen tussen de bewoners van Nispen. Vanwege deze veranderende bestemming van het gebouw, die ook als een metafoor voor veel andere veranderingen in de afgelopen decennia gezien kan worden, hebben we voor de zesde editie van Nispen Inspireert! gekozen voor het thema ‘Spiegel van de tijd’. Twee weekenden met activiteiten In de weekenden van 10-11- en 17-18 september 2022 gaan wij rond dit thema verschillende activiteiten organiseren. Centraal staat daarbij een expositie van kunstwerken van Nispenaren en oud-Nispenaren in de H. Maria Hemelvaartkerk in het dorp. Naast deze tentoonstelling gedurende twee weekenden, ontwikkelen we een randprogramma met diverse culturele uitingen en aandacht voor lokaal cultuurhistorisch erfgoed. Onderdeel van het programma vormen in ieder geval ook een kunstmarkt en een gedichtenwedstrijd. Meer informatie hierover volgt nog. Tevens zal er - net als bij de voorgaande edities - een gezamenlijk tijdelijk kunstwerk met de inwoners van het dorp worden gecreëerd. Dat wordt tijdens de start van Nispen Inspireert! onthuld. Ook de leerlingen van basisschool De Linde betrekken we projectmatig bij Nispen Inspireert! Over ‘Spiegel van de tijd’ Met het thema ‘Spiegel van de tijd’ staan we stil bij de veranderende bestemming van de H. Maria Hemelvaartkerk als metafoor voor veranderingen in de maatschappij door de jaren heen. De wijzigingen in het gebruik van het gebouw maar ook het ex- en interieur ervan, vormen een spiegel van de tijd. Daarmee ligt tevens de link met kunst. Kunst vormt vaak een weergave van hoe kunstenaars de tijd waarin zij leefden en leven op zich in laten werken en, bewerkt vanuit hun eigen individuele invalshoek, weer uit hun handen laten stromen. In die zin is een kunstwerk een spiegel van een bepaalde tijd. Afhankelijk van het vermogen van de kunstenaar kan zelfs iets van de tijdgeest oplichten in een kunstwerk. Doordat (beeldende) kunst vaak langere tijd bewaard blijft, kunnen we ook nu nog steeds genieten van hoe in vroeger tijden mensen in kunstwerken hun tijd spiegelden. En op die manier zijn we in staat om aan de hand van die kunstwerken de ontwikkelingen af te lezen die zich in onze maatschappij hebben voorgedaan. Samen maken we er iets moois van Net zoals vorige keren zoeken we voor het festival ook weer samenwerking met zoveel mogelijk Nispense verenigingen. Juist door elkaar aan te vullen en afstemming te zoeken kunnen we als Nispen een mooi totaalprogramma voor de twee weekenden opstellen wat het nodige publiek kan trekken. Wil je met je vereniging een bijdrage leveren aan het programma met een activiteit? Laat het ons weten! Je kunt daarvoor contact opnemen met onze stichting via de telefoon of e-mail (zie onderaan). Denkers en doeners gevraagd! Uiteraard kunnen wij daarnaast ook altijd mensen gebruiken die mee willen denken en doen bij de voorbereiding of willen helpen tijdens het evenement. Heb je goede ideeën voor ons festival? Of ben je niet zo’n denker maar meer een doener? Alle hulp is welkom! Uiteraard mag je ook de bestuursleden van onze stichting benaderen als je eerst wat meer wilt weten over de hulp die wordt gevraagd. Meld je aan of vraag meer informatie via tel. 06 –