STICHTING CULTUREEL NISPEN

Nispen Inspireert! in 2022

20 juni 2021

Het driejaarlijks cultuurfestival Nispen Inspireert! vindt volgend jaar weer plaats. Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Cultureel Nispen de

voorlopige data vastgesteld: zaterdag 10 september, zondag 11 september, zaterdag 17 september en zondag 18 september 2022.

Over het thema als kapstok voor te exposeren werken en andere activiteiten gaan we komende weken verder nadenken. Mogelijk zal het ook het de

laatste keer zijn dat we op de huidige manier gebruik kunnen maken van de H. Maria Hemelvaartkerk. Want zoals bekend bestaan er vergevorderde

plannen om het kerkgebouw om te vormen naar een multifunctionele accommodatie.

Wij zien Nispen Inspireert! als een mooie aanleiding om als Nispense gemeenschap met elkaar ons dorp (cultureel) in de aandacht te zetten. Door samen te werken, kan dat tot mooie resultaten leiden. Voor onze inwoners en voor belangstellenden daarbuiten. Hebt u goede ideeën voor de invulling van Nispen Inspireert! op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed of heeft uw organisatie belangstelling om medewerking te verlenen aan dit evenement? We vernemen het graag! Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met onze stichting via info@cultureelnispen.nl.
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Nispen Inspireert! in 2022

20 juni 2021

Het driejaarlijks cultuurfestival Nispen Inspireert!

vindt volgend jaar weer plaats. Afgelopen week

heeft het bestuur van Stichting Cultureel Nispen

de voorlopige data vastgesteld: zaterdag 10

september, zondag 11 september, zaterdag 17

september en zondag 18 september 2022.

Over het thema als kapstok voor te exposeren

werken en andere activiteiten gaan we komende

weken verder nadenken. Mogelijk zal het ook het

de laatste keer zijn dat we op de huidige manier

gebruik kunnen maken van de H. Maria

Hemelvaartkerk. Want zoals bekend bestaan er

vergevorderde plannen om het kerkgebouw om te

vormen naar een multifunctionele accommodatie.

Wij zien Nispen Inspireert! als een mooie aanleiding om als Nispense gemeenschap met elkaar ons dorp (cultureel) in de aandacht te zetten. Door samen te werken, kan dat tot mooie resultaten leiden. Voor onze inwoners en voor belangstellenden daarbuiten. Hebt u goede ideeën voor de invulling van Nispen Inspireert! op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed of heeft uw organisatie belangstelling om medewerking te verlenen aan dit evenement? We vernemen het graag! Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met onze stichting via info@cultureelnispen.nl.