STICHTING CULTUREEL NISPEN

Steun voor kunstwerken rotondes

14 april 2021

Stichting Cultureel Nispen ondersteunt van harte de ambitie om kunstwerken op de twee rotondes op de Antwerpseweg mogelijk te maken. Al langer leven hier ideeën voor maar tot op heden is het nog niet gelukt deze te realiseren. Nicole Roeken, raadslid uit Nispen voor het CDA, is geruime tijd geleden benaderd met het verzoek of hiervoor toch mogelijkheden zijn. Haar fractie heeft besloten deze suggestie op te pakken. Als Nispense organisatie die cultuur en kunst een warm hart toedraagt, zijn ook wij enthousiast over het idee om duidelijkheid te verkrijgen onder welke voorwaarden verfraaiing van de rotondes mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat raadslid Roeken afgelopen week namens haar fractie het college van Roosendaal heeft gevraagd om in overleg met de provincie duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder er een of meer rotondekunstwerken kunnen komen. Wij hopen dat deze inzet tot een positief resultaat leidt zodat we daarna verder mee kunnen gaan denken over de verdere invulling. Wij verheugen ons er al op!
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Steun voor kunstwerken rotondes

14 april 2021

Stichting Cultureel Nispen ondersteunt van harte de ambitie om kunstwerken op de twee rotondes op de Antwerpseweg mogelijk te maken. Al langer leven hier ideeën voor maar tot op heden is het nog niet gelukt deze te realiseren. Nicole Roeken, raadslid uit Nispen voor het CDA, is geruime tijd geleden benaderd met het verzoek of hiervoor toch mogelijkheden zijn. Haar fractie heeft besloten deze suggestie op te pakken. Als Nispense organisatie die cultuur en kunst een warm hart toedraagt, zijn ook wij enthousiast over het idee om duidelijkheid te verkrijgen onder welke voorwaarden verfraaiing van de rotondes mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat raadslid Roeken afgelopen week namens haar fractie het college van Roosendaal heeft gevraagd om in overleg met de provincie duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder er een of meer rotondekunstwerken kunnen komen. Wij hopen dat deze inzet tot een positief resultaat leidt zodat we daarna verder mee kunnen gaan denken over de verdere invulling. Wij verheugen ons er al op!