STICHTING CULTUREEL NISPEN

Kunstmarkt uitgesteld naar 12 september

16 januari 2021

De vijfde editie van de Kunstmarkt Nispen is uitgesteld naar zondag 12 september 2021. Dit omdat het de komende periode nog te onzeker is of en hoe de activiteit kan doorgaan. Ongeveer een jaar geleden maakte onze stichting plannen voor de lustrumeditie van de kunstmarkt in mei 2020. Vanwege het Covid-19-virus kon dit niet doorgaan en schoven we de activiteit door naar 17 mei 2021. Gezien de stand van zaken ten aanzien van het virus op dit moment en alle geldende beperkingen, wordt het lastig om definitieve afspraken voor het komende voorjaar te maken. Daarom hebben we besloten de Kunstmarkt Nispen verder uit te stellen naar zondag 12 september 2021. Wij gaan ervan uit dat tegen die tijd onze activiteit wel mogelijk is. Komende maanden gaan we daar naar toewerken en het programma, zoals dat een jaar geleden al grotendeels was opgezet, verder in-en aanvullen. Graag willen wij iedereen bedanken die haar of zijn medewerking al had toegezegd als deelnemer of voor het verzorgen van een programma- onderdeel. Hopelijk kunnen wij voor september 2021 weer een beroep op u doen! In de loop van het vroege voorjaar komen we met meer informatie! Wij wensen iedereen veel gezondheid toe!.
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Kunstmarkt uitgesteld naar 12 september

16 januari 2021

De vijfde editie van de Kunstmarkt Nispen is uitgesteld naar zondag 12 september 2021. Dit omdat het de komende periode nog te onzeker is of en hoe de activiteit kan doorgaan. Ongeveer een jaar geleden maakte onze stichting plannen voor de lustrumeditie van de kunstmarkt in mei 2020. Vanwege het Covid-19-virus kon dit niet doorgaan en schoven we de activiteit door naar 17 mei 2021. Gezien de stand van zaken ten aanzien van het virus op dit moment en alle geldende beperkingen, wordt het lastig om definitieve afspraken voor het komende voorjaar te maken. Daarom hebben we besloten de Kunstmarkt Nispen verder uit te stellen naar zondag 12 september 2021. Wij gaan ervan uit dat tegen die tijd onze activiteit wel mogelijk is. Komende maanden gaan we daar naar toewerken en het programma, zoals dat een jaar geleden al grotendeels was opgezet, verder in- en aanvullen. Graag willen wij iedereen bedanken die haar of zijn medewerking al had toegezegd als deelnemer of voor het verzorgen van een programma-onderdeel. Hopelijk kunnen wij voor september 2021 weer een beroep op u doen! In de loop van het vroege voorjaar komen we met meer informatie! Wij wensen iedereen veel gezondheid toe!.