STICHTING CULTUREEL NISPEN

Stem op ons bij de Rabo ClubSupport!

24 september 2019

Ook zo genoten van Nispen Inspireert!? Zet uw waardering dan om in stemmen op Cultureel Nispen tijdens de Rabo ClubSupport! Op 27 september start deze actie waarbij leden van Rabobank Zuidwest-Brabant stemmen kunnen uitbrengen op diverse verenigingen en stichtingen binnen het werkgebied van deze Rabobank. Hoe meer stemmen een organisatie ontvangtn, des te hoger is het bedrag dat wordt uitgekeerd. Als Stichting Cultureel Nispen maken ook wij graag van deze mogelijkheid gebruik. Immers door het binnenhalen van stemmen, verkrijgen wij extra inkomsten die wij goed kunnen gebruiken. We zijn namelijk als stichting in hoge mate afhankelijk van bijdragen van derden om onze activiteiten te kunnen organiseren. Dus heeft u een vorige keer uw stem niet aan onze stichting gegeven? Dan heeft u dit jaar een nieuwe kans! Met uw stemmen en de daaraan gekoppelde bijdrage van de Rabobank, kunnen wij dan een mooi evenement voor alle Nispenaren tot stand brengen. U kunt uw stem uitbrengen van 27 tot en met 6 oktober a.s. Alvast bedankt voor uw stem! Meer informatie over de Rabo ClubSupport vindt u op: www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant/over-rabo-clubsupport.
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Stem op ons bij de Rabo

ClubSupport!

24 september 2019

Ook zo genoten van Nispen Inspireert!? Zet uw waardering dan om in stemmen op Cultureel Nispen tijdens de Rabo ClubSupport! Op 27 september start deze actie waarbij leden van Rabobank Zuidwest-Brabant stemmen kunnen uitbrengen op diverse verenigingen en stichtingen binnen het werkgebied van deze Rabobank. Hoe meer stemmen een organisatie ontvangtn, des te hoger is het bedrag dat wordt uitgekeerd. Als Stichting Cultureel Nispen maken ook wij graag van deze mogelijkheid gebruik. Immers door het binnenhalen van stemmen, verkrijgen wij extra inkomsten die wij goed kunnen gebruiken. We zijn namelijk als stichting in hoge mate afhankelijk van bijdragen van derden om onze activiteiten te kunnen organiseren. Dus heeft u een vorige keer uw stem niet aan onze stichting gegeven? Dan heeft u dit jaar een nieuwe kans! Met uw stemmen en de daaraan gekoppelde bijdrage van de Rabobank, kunnen wij dan een mooi evenement voor alle Nispenaren tot stand brengen. U kunt uw stem uitbrengen van 27 tot en met 6 oktober a.s. Alvast bedankt voor uw stem! Meer informatie over de Rabo ClubSupport vindt u op: www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest- brabant/over-rabo-clubsupport.