STICHTING CULTUREEL NISPEN

Schooljeugd actief met project

19 mei 2019

Nispen Inspireert! is vooral samen bezig zijn. Met organisaties en van jong tot oud. Ook de leerlingen van basisschool De Linde verdiepen zich in het thema ‘De Kunst van Vrijheid’.In samenwerking met onze stichting, vrijwilligers en het team van De Linde wordt in lessen op een creatieve manier stilgestaan bij het thema. Afgelopen weken zijn alle groepen hiermee al actief geweest. Er is onder meer gewerkt aan een kunstwerk van de leerlingen dat straks in september te zien zal zijn. En de jeugd heeft ook al het goede voorbeeld gegeven wat het versieren van vlaggen voor het groepskunstwerk betreft. Foto´s van de lessen zijn te zien bij het onderdeel Fotoalbum op deze website. De foto´s zijn gemaakt door Corrie Verbraak, waarvoor dank, en in overleg met het onderwijspersoneel van De Linde. Mocht iemand menen gegronde bezwaren te hebben tegen de publicatie van bepaalde foto´s, stuur dan een bericht aan onze stichting.
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Schooljeugd actief met project

19 mei 2019

Nispen Inspireert! is vooral samen bezig zijn. Met organisaties en van jong tot oud. Ook de leerlingen van basisschool De Linde verdiepen zich in het thema ‘De Kunst van Vrijheid’.In samenwerking met onze stichting, vrijwilligers en het team van De Linde wordt in lessen op een creatieve manier stilgestaan bij het thema. Afgelopen weken zijn alle groepen hiermee al actief geweest. Er is onder meer gewerkt aan een kunstwerk van de leerlingen dat straks in september te zien zal zijn. En de jeugd heeft ook al het goede voorbeeld gegeven wat het versieren van vlaggen voor het groepskunstwerk betreft. Foto´s van de lessen zijn te zien bij het onderdeel Fotoalbum op deze website. De foto´s zijn gemaakt door Corrie Verbraak, waarvoor dank, en in overleg met het onderwijspersoneel van De Linde. Mocht iemand menen gegronde bezwaren te hebben tegen de publicatie van bepaalde foto´s, stuur dan een bericht aan onze stichting.