STICHTING CULTUREEL NISPEN

Deelnemers gezocht voor expositie

16 maart 2019

Zoals bekend gaan we op 7-8 en 14-15 september 2019 de inmiddels vijfde editie van het festival Nispen Inspireert! organiseren. Het middelpunt daarvan vormt ook deze keer weer een expositie van Nispense kunstenaars (inwoners en oud-inwoners) georganiseerd worden in de dorpskerk. Alle deelnemers van de expositie in 2016 worden uitgenodigd om wederom deel te nemen. Ook (oud-)Nispenaren die nog niet eerder hebben geëxposeerd mogen zich uiteraard aanmelden. De tentoonstelling wordt in beide weekenden verder aangevuld met een randprogramma met diverse activiteiten die door onze stichting of andere organisaties worden georganiseerd. Omdat het werken met een thema ons vorige keren goed bevallen is, doen we dat ook deze keer. We hebben gekozen voor ‘De Kunst van Vrijheid’. Wij zouden het op prijs stellen indien de deelnemers komende maanden aan de slag willen gaan voor een nieuw kunstwerk dat gebaseerd is op het thema. Maar u kunt ook deelnemen door ouder werk beschikbaar te stellen dat u nog niet eerder heeft geëxposeerd tijdens Nispen Inspireert! Voor meer informatie over het thema, klik hier. Alle kunstvormen zijn welkom: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, keramiek, textiele werkvormen, fotografie, film, literatuur enz. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om te kunnen exposeren, de beperkte beschikbare ruimte en om een mooie afwisselende tentoonstelling te hebben, mag iedere deelnemer maximaal drie werken inleveren. Indien u uw medewerking wilt verlenen aan de expositie, vernemen dat wij graag uiterlijk 7 juni 2019. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Inge Aerden (Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen, tel. 0165 - 365 210), dan wel via het e-mailadres nispeninspireert@gmail.com. Ook voor nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen. Om van Nispen Inspireert! ook in 2019 weer een succes te maken, hebben we voldoende hulp nodig om alles te kunnen voorbereiden. Dit geldt ook voor de expositie. Mogelijk hebt u interesse om hieraan een bijdrage te leveren zoals bij opbouwen en inrichten van de tentoonstelling, enz. enz. Hebt u daar belangstelling voor? Laat het ons weten! Ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemd personen. De eerdere exposanten worden eveneens per brief worden uitgenodigd voor deelname. Hebt u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich uiteraard toch aanmelden! Wij hopen op veel positieve reacties!
STICHTING CULTUREEL NISPEN

Deelnemers gezocht voor expositie

16 maart 2019

Zoals bekend gaan we op 7-8 en 14-15 september 2019 de inmiddels vijfde editie van het festival Nispen Inspireert! organiseren. Het middelpunt daarvan vormt ook deze keer weer een expositie van Nispense kunstenaars (inwoners en oud- inwoners) georganiseerd worden in de dorpskerk. Alle deelnemers van de expositie in 2016 worden uitgenodigd om wederom deel te nemen. Ook (oud-)Nispenaren die nog niet eerder hebben geëxposeerd mogen zich uiteraard aanmelden. De tentoonstelling wordt in beide weekenden verder aangevuld met een randprogramma met diverse activiteiten die door onze stichting of andere organisaties worden georganiseerd. Omdat het werken met een thema ons vorige keren goed bevallen is, doen we dat ook deze keer. We hebben gekozen voor ‘De Kunst van Vrijheid’. Wij zouden het op prijs stellen indien de deelnemers komende maanden aan de slag willen gaan voor een nieuw kunstwerk dat gebaseerd is op het thema. Maar u kunt ook deelnemen door ouder werk beschikbaar te stellen dat u nog niet eerder heeft geëxposeerd tijdens Nispen Inspireert! Voor meer informatie over het thema, klik hier. Alle kunstvormen zijn welkom: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, keramiek, textiele werkvormen, fotografie, film, literatuur enz. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om te kunnen exposeren, de beperkte beschikbare ruimte en om een mooie afwisselende tentoonstelling te hebben, mag iedere deelnemer maximaal drie werken inleveren. Indien u uw medewerking wilt verlenen aan de expositie, vernemen dat wij graag uiterlijk 7 juni 2019. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Inge Aerden (Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen, tel. 0165 - 365 210), dan wel via het e-mailadres nispeninspireert@gmail.com. Ook voor nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen. Om van Nispen Inspireert! ook in 2019 weer een succes te maken, hebben we voldoende hulp nodig om alles te kunnen voorbereiden. Dit geldt ook voor de expositie. Mogelijk hebt u interesse om hieraan een bijdrage te leveren zoals bij opbouwen en inrichten van de tentoonstelling, enz. enz. Hebt u daar belangstelling voor? Laat het ons weten! Ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemd personen. De eerdere exposanten worden eveneens per brief worden uitgenodigd voor deelname. Hebt u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich uiteraard toch aanmelden! Wij hopen op veel positieve reacties!